About us

Lehe koostamisel on kasutatud erinevaid kirjandusallikaid ja käsikirjalisi allikaid, et anda ülevaade Eestis elavate sihktiivaliste (Orthoptera) mitmekesisusest, leidudest ja muust.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith